Eftermiddagsseminarium Hälsoeffekter av alkohol bland äldre

Den 20 maj anordnar CERA, Länsstyrelsen med flera ett gratis halvdagsseminarium om alkoholkonsumtionens effekter bland äldre i Göteborg. Ingen föranmälan behövs det är bara att komma.

Äldre i Sverige dricker mer idag än tidigare. Samtidigt blir de alkoholrelaterade skadorna bland äldre fler, eftersom känsligheten för alkohol liksom risken för skador och sjukdomar ökar med stigande ålder. Det visar en ny rapport från bland annat Göteborgs universitet som också slår fast att det inte ligger något i föreställningen att måttligt alkoholbruk skulle kunna vara nyttigt.

Läs mera

Tack till alla som kom

Seminariet 20 mars blev mycket lyckat med många (38) intresserade deltagare och engagerande föreläsare. Nu väntar vi på att filmen från seminariet skall bli klar för att sedan publiceras.

Varför dricker ungdomar mindre? Seminarium 20 mars

Alkoholpolitiskt forum väst bjuder in till seminarium på temat Varför dricker ungdomar mindre

Jukka Törönen professor vid Stockholms universitet, redogör för ett forskningsprojekt där han inledningsvis intervjuat ett femtiotal ungdomar om vad minskningen kan bero på.

Peter Larm utredare på CAN, arbetar i forskningsprojekt om varför fler ungdomar inte dricker alkohol, base-rat på den senaste kvantitativa forskningen som finns.

När: 20 mars 2019 14.00-16.30
Var: Handelshögskolan Göteborg

Seminariet är gratis
Ladda ner inbjudan här och hjälp oss sprida

Anmälan: Senast 13 mars e-post emma.ekblom@nbv.se