Länsnykterhetsförbundet inbjuder till kurs ”Om droger 2020”

Om Droger är en återkommande utbildningsserie som arrangeras vartannat år av Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Med anledning av corona-
pandemin kommer Om Droger 2020 att erbjudas digitalt. Detta är ett utbildnings- paket för dig med intresse för prevention kring alkohol och andra droger.

Läs mera här