Om alkhololpolitiskt forum

Alkoholpolitiskt Forum är en förening bestående av personer som vill främja debatt och opinionsbildning kring svensk- och internationell alkoholpolitik.

Föreningen står för en restriktiv huvudlinje i alkoholpolitiken. I föreningen samarbetar beslutsfattare, opinionsbildare och forskare för det gemensamma syftet att minska alkoholskadorna, oavsett personlig inställning till alkoholbruk.

Alkoholpolitiskt Forum ordnar diskussioner i aktuella alkoholpolitiska frågor med experter och ansvariga politiker.

I Alkoholpolitiskt Forum möter du de ledande svenska och internationella alkoholforskarna. Upprop och aktioner i aktuella alkoholpolitiska frågor är en arbetsmetod. Varje medlem får då ta ställning till sitt deltagande.

Alkoholpolitiskt forum – väst, är en del av Alkoholpolitiskt forum

Medlemsskap

Du kan bli medlem genom att ansöka om det på den här sidan

Medlemsskapet är personligt och kostar 100 kr per år.

Styrelse

Per Blanck, ordf

Håkan Eriksson, kassör

Emma Ekblom, sekreterare

Jan Alexandersson

Fredrik Spak

Jessica Andersson