Aktiviteter

Mars 2016:

Tema – Fylla arenor utan fylla

Elisabeth Anderston, IFK Göteborg berättade om hur klubben använder fotbollen som verktyg för att bidra till att bryta barriärer för att öka känslan av delaktighet, trygghet och förbättra hälsan hos stadens invånare.

Sofia Bohlin, Ordförande SFSU berättade om hur organisationen med svenska fotbollssupportrar och har som ändamål att representera dessa i frågor som rör svensk fotboll och svensk supporterkultur.

Niklas Kartengren STAD-projektet redovisade resultatet för den första mätningen av berusning i en svensk fotbollspublik och hur man kan arbeta för att minska den.

April 2015:

Idrott och alkohol

Mikael Mattsson, forskare talade på detta tema på Borås Arena konferens. 31 deltagare kom. Arrangemanget skedde i samverkan med Borås Stad, Sisu västergötland och BNC.

Maj 2015

Kan alkoholberoende lära sig dricka måttligt?

Och vad betyder det i så fall för behandling och politik? Den här gången gästades vi av Sven Andreasson som föreläste om måttlighetsdrickande och alkoholbereonde ur olika synvinklar.

September 2013:

”Men jag var så full”

Misstänkta gärningsmän kan slippa straff genom att hävda att de varit svårt berusade utifrån att Högsta domstolen dömt en man till ett lindrigare straff än vad lägre rättsinstanser gjort eftersom mannen var så påverkad av alkohol och tabletter när han utförde brottet.

Madeleine Leijonhufvud höll ett välbesökt seminarium kring strafflindring för brott begångna under berusning.

Detta är ett block med lite text bredvid en bild och så kan man ha det och det lan bli rätt snyggt om det inte vore för att det inte linjerar så bra