Färdplan – minska alkoholskador

Vi har tagit fram en kort checklista och en folder som en vägledning för hur man inom det kommunala beslutsområdet kan arbeta för minskade alkoholskador. Arbetet pågår och materialet kommer att förändras efterhand.

Checklistan laddas ned här

Foldern laddas ned här