Varför dricker ungdomar mindre? Seminarium 20 mars

Alkoholpolitiskt forum väst bjuder in till seminarium på temat Varför dricker ungdomar mindre

Jukka Törönen professor vid Stockholms universitet, redogör för ett forskningsprojekt där han inledningsvis intervjuat ett femtiotal ungdomar om vad minskningen kan bero på.

Peter Larm utredare på CAN, arbetar i forskningsprojekt om varför fler ungdomar inte dricker alkohol, base-rat på den senaste kvantitativa forskningen som finns.

När: 20 mars 2019 14.00-16.30
Var: Handelshögskolan Göteborg

Seminariet är gratis
Ladda ner inbjudan här och hjälp oss sprida

Anmälan: Senast 13 mars e-post emma.ekblom@nbv.se