Idéer hur du kan minska alkoholskador i kommunen

Vi har tagit fram material kring hur man kan arbeta för minskade alkoholskador inom den kommunala beslutshorisonten

Läs under menyfliken Färdplan… i menyn ovan.