CAN:s forskardag via web i Borås

Vi anordnar ett gemensamt webinarium från CAN:s forskardag på Lönnen i Borås den 19 februari och visar då direktsändningen från Stockholm.

Programmet för forskardagen:
Unga dricker mindre – vad vet vi och vart är vi på väg?
Narkotikaanvändning ur ett socioekonomiskt perspektiv.
Andras drickande ur ett barn- och anhörigperspektiv.
Marknadsföring av alkohol/spel i sociala medier.
Uppföljning och utvärdering av lokala alkoholförebyggande åtgärder.

Tid och plats:

19 februari 8.30-16.00, Lönnen, Kasernvägen 6 Borås
Anmälan senast 12 februari: elsa@lansnykterhetsforbundet.nu

Vi bjuder på enklare förtäring.
Medarrangörer: NBV och Länsnykterhetsförbundet